Innerrör rill pelletsbrännare KMP PX20, mod 1 ( äldre modellen )

Vy bakifrån
Vy från sidan
Vy franifrån